Kệ Gỗ Trang Trí MA002

Bộ kệ bao gồm:

- 2 ô lục giác kích thước 30x30cm, sâu 12cm

- 2 ô lục giác kích thước 25x25cm, sâu 12cm

- 2 ô lục giác kích thước 20x20cm, sâu 12cm

- Bộ ba thanh ngang kích thước 40-60-80cm, sâu 15cm

Sản phẩm liên quan