Quầy cafe take away

Quầy cafe take away

Kích thước: 120x60x100cm

Loại: có mái che

Giá 2.700.000đ, không bao gồm vận chuyển.

Sản phẩm liên quan