Bàn gỗ trà sữa

Bàn gỗ sơn trắng cho quán trà sữa

Kích thước:

- 45x50x35 giá 550.000đ

- 45x120x35 giá 800.000đ

- 45x170x35 giá 1.050.000đ

Sản phẩm liên quan